• DCS集散式控制系統、PLC可編程控制器、數控系統
  • 參考價格:面議
  • 供 貨 量:100臺
  • 所 在 地:中國 福建 廈門
  • 聯 系 人:李娟 女士   添加為商業伙伴
  • 有 效 期:2020年05月28日-2020年11月24日
  詳細信息
  型號
  BC9-30-10
  CA7-22M
  TE5S240
  ACS550-01-015A-4
  ACS800-04-0400-3+P901
  ACS800-04-0210-3+P901
  C
  ACS550-01-072A-4
  ACS550-01-04A1-4
  TBC7-30-10
  GJR5252300R0101
  GJR5251400R0202
  CT-ERS.12
  CI830
  RTAC-01
  CI810B  3BSE020520R1
  REF542
  A110-30-11
  TBC7-30-10
  TEIP11-PS
  A300W-20
  NTCL01
  A260D-30
  BC9-30-01
  COMMANDER 150
  COMMANDER 350
  A300W-20 110V
  RVC10-1/5A
  ACS143-1K6-3-C
   SB520
  DSSB140
  55HT4
  DSAI145
  REF615
  DSQC679 3HAC028357-001
  DSSR122
  3HAC029818-001
  DSSR-122
  DSBB-110A
  PSTB-370-600-70
  DRA02
  DLM02
  M2VA63B-4
  EHDB280 SK 825 487
  DLM02
  NTAC-01
  TE5S240
  1238HH24B-WDB
  1HSB495663-2
  3BSE030220R1
  3HAC16831-1
  DSQC378B
  DSSR 122
  RVC6-1/5A
  RVC8-1/5A
  PMB 280-S
  3BSC630149R0001
  GHR9010100R
  DSQC378B
  PMB 280-S
  DSDP 140B
  ACS143-1K6-3-C
  3BSE003641R1
  DSAI145
  A300W-20 110V
  3BSE042236R1
  PMC916
  ABB REF615(中文字面)
  PST142-600-70
  A63-30-11 110V
  PM866K01(含配件)
  DSAI130
  CM-MPS
  A300W-20 110V
  A210-30-11
  A145-30-11
  NMPP02
  AO820 3BSE008546R1
  SDCS-FEX-2
  CBKSK616003-A
  PXUB201  3BSC630149R0001
  PM866K01(含配件)
  1SBP260103R1001
  AO820 3BSE008546R1
  PM864AK01
  ACS401004132  整機
  CI810B  3BSE020520R1
  AV1120000
  PMC916
  PFEA112-20
  DSQC601 3HAC12815-1/09
  PM861K01
  D2E146-AP47-C3
  YPK107E
  A300W-20 110V
  M2VA63B-4
  A300W-20 110V
  1SAR501032R0003
  SDCS-CON-1
  DSDO110
  REF542PLUS
  SNAT602TAC
  TEIP11-PS
  MS325 690V
  AS09-30-10-25 220V
  NINT-72C
  AO810
  AI810
  A300W-20 110V
  RPBA-01
  IKT943-1-1 HESG440705R1
  DSQC378B
  DSDO110
  YPQ110A
  5SHX2645L0004
  PM825
  3ADT309600R0002
  EM10-S-002
  SDCS-FEX-2A 3ADT311500R1 DC51.108
  PM864AK01(附件TB850 TB807 TB852
  A185W-20
  DSTC-452
  SPAJ140C
  SPAJ140C
  PM825
  SPAJ140C
  RMIO-11C 整流
  RMIO-11C 逆變
  3BSE020514R1
  DP40C3P-2
  B9-40-00
  CMRB-11C
  CMIB-11C
  CINT-01C
  RTAC一01
  SD832
  PM510V16
  DSAI130
  AINT-14C
  CI858
  ACS101-K75-1
  LG5925
  AGBB-01C
  PFEA111
  RDCU-02C
  CI570
  RDCU-02C
  FS300R17KE3/AGDR-76C
  57160001-AAK
  086329-004
  SK616001-A
  SK616001-B
  SK616003-A
  087147-002
  AI810
  AO810V2
  RINT5411C
  SACE E3S32 3200A 690V
  AF580-30
  CP450 T-ETH
  RINT5521C
  RDCU-02C
  GCE7004590P0105
  GCE7004590P0115
  ZL185
  DSMB175
  ACS800-01-0050-7+P901
  FS450R17KE3/AGDR-71C
  SD823
  SACE E3S32 3200A 690V
  AF580-30
  SR511
  AI810
  087147-002
  SPAM-150C
  DP40C3P-2
  SNAT-605SDB
  DSDI-110A
  DSAO130
  DSAI130
  A300W-20 110V
  PMB 280-S MAX 2A DC
  086329-004
  SB520
  DSAI130
  DSTA-131
  DSAO130
  SDCS-PIN-205B
  086329-004
  TA110DU-110
  TA75DU-80M
  RDCO-03C
  3HAC025465-011
  3HAC044075-001
  3HAC029105-001
  3HAC026525-001
   SDCS-FEX-2A
  EH700  SK828  004(380)
  DSSC-01C
  GJR5252300R0101
  PM866K01
  EH700  SK828  004(380)
   FS300R12KE3(AGDR-72C)
  DSSR122
  3BSE010796R1
  CM-PVN
  SDCS-CON-2B
  AI830
  DP820
   FS300R12KE3(AGDR-72C)
  A300W-20 110V
  CAL16-11A
  129A514G01
  RTAC-01
  SPSED01
  RPBA-01
  FT-19R
  TEIP11-PS
   SDCS-FEX-2A
  ACS800-04-0400-3+P901
  RASI-11C
  GINT-5611C
  ACS143-1K6-3-C
  RMIO-11C
  AGPS-11C
  SR92D390  3HAC12934-1  DSQC608
  CM-PVN
  3HAC029105-001
  V18311H-112110100
  RDCU-12C 3AUA0000036521
  APBU-44C
  RDCO-02C
  RCNA-01
  1SAR501020R0005
  A185-30
  SK616001-A
  SK616001-B
  SK616003-A
  6314HR DC24V.36W
  SDCS-POW1C
  CKT-50-0035
  CKT-100-0035
  CKT-150-0030
  RINT5521C
  RMIO-11C
  RINT5521C
  PM866
  SD832
  SD834
  SS832
  SOCS-P1N205B.REV:D
  3BSC760015R1 SB522V1
  AF460-30
  IMHSS03
  CI801
  RTAC-01
  RPBA-01
  RINT5521C
  CLMD43/30KVA  400V 50HZ
  DSAB-01C
  DSMB-01C
  DSMB-02C
  ACS510-01-060A-4(含中文面板)
  RDCU-02C
  RPBA-01
  RTAC-01
  APBU-44C
  S283UX-K25
  E229-B
  E229-D
  AO810
  D0810
  DSAI130
  GATE-P2
  REF541KB115AAAA
  B46V2
  TRT-10A230V-NOPA16
  DSAI130
  SPAM-150C
  SNAT 7261 INT
   SNAT 605 SDB
  3HAC029818-001
  AI810
  AO810
  D0810
  LS32P10B11 400V 1.8A
  3BSC760015R1 SB522V1
  SNAT 7261 INT
  ACS510-01-09A4-4  4KW
  550變頻器排線(45KW)
  550變頻器排線(75KW)
  DCS800-S02–0075-05
  AI801
  AO801
  EH800
  CI854A
  CI801
  DI801
  DI801
  3HAC028357-001
  SNAT 604 IFS
  CI801
  CI854A
  CPU AC800M PM864AK01
  NTAC-02
  SDCS-CON-4
  SDCS-POW-4
  3BHL000986P7000
  3BHL000986P7002
  CM-PVN
  DSAB-01C
  DSMB-01C
  DSMB-02C
  ILPH RS422-485/RS422-485
  3BSE008510R1
  FI820F
  A40-30-10 220V/
  PTU810
  AINT-14C
  APBU-44C
  RPBA-01
  RPBA-01
  FPBA-01
  RPBA-01
  RVC8-5A
  ACS800-01-0006-3+P901
  ACS800-01-0040-3+P901
  RTAC-01
  ACS880-MU-ZCU-12/14
  RTAC-01
  CM-MPS.41S
  AI801
  FI830
  1SAR340017R0008
  SACE S3 50A
  ACS550-01-012A-4
  3HNE 00009-1/07
  AI830A
  SA811F
  SD822
  SS822
  FI820F
  SK-615-001-K
  ABB 64517023
  ABB 64721330
  ABB 64530267
  ACS800-01-0020-7+P901
  SDCS-CON-2B
  FI830
  CI854
  SA811
  DSAB-01C
  DSMB-01C
  TC512V1 3BSE018059R1
  TC512V1  3BSE018059R1
  CDP312R
  ACS550-01-012A-4(含面板)
  3BSE025255R1   CI820V1
  ACS355-03E-05A6-4
  ACS143-2K7-3-C
  CM-MPS.41S L1.2.3 AC300-500V 50/60HZ 0.1S-10S
  SDCS-CON-2B
  FPBA-01
  DSAB-01C
  DSMB-01C
  SDCS-CON-4
  ACS550-01-031A(含面板)
  AFIN-01C
  CM-PVN
  ZMU-02(ACS880-MU-ZCU-12/14)
  AO810
  FEP311-100A1D1D2B1A1SOA1A1B1H2M6
  FEP311-200A1D1D2B1A1SOA1A1B1H2M6
  SNAT603CNT
  AI801
  FI820F
  TU830
  TC512V1 3BSE018059R1
  LD GRB-01
  LD GRB-01
  M2VA63B-4
  FPBA-01 (版本REV:3.10)
  AI830
  AI810
  AI835
  AO810
  SACE E3S 32
  A185-30-11
  OHB65J6
  OHB80J6
  OHB175J12
  CC-E I/I
  CI820V1
  AI810
  AI830A
  DO810
  ABB PM640
  GJR5252300R0101 07 AC 91
  GJR5252200R0101 07 DC 92
   INICT12
  DO810
  AI820
  AO820
  V18345-1010161001
  22/06-65
  LD GRB-01
  RDCU-12C
  AINT-14C
  APOW-01C
  SB522V1
  SACE S5N 630A
  3AXD50000006010A
  ACS-AP-W
  DPMP-01 3AUA0000108878
  TU810
  3BSE018161R1 PM864AK01
  SB522V1
  CI855K01
  RTAC-01
  接觸器A95-30
  接觸器A145-30
  CI854AK01
  RLM-01
  AL16-30-10+CA5-01 DC24V
  AI810
  PM 856
  AI820
  DO820
  PM861
  TU830
  CI854
  CI840
  TU847
  DI810
  DO810
  AO820
  BCU-02
  FEN-31
  FPBA-01
  DP820
  SA801F
  EI803F
  SD812F
  CI840A
  DI810
  ZMU-02
  NTAC-02
  LD GRB-01
  ACS510-01-125A-4
  ATV310HU55N4A
  ATV310HD11N4
  ACS880-MU-ZCU-12/14
  SDCS-FEX2A-0016
  RUSB-02
   NPBA-12
  RDCO-03C
  INICT12
  5STP 16F 2800
  AO810
  APOW-01C
  AC550-01-246A-4 380V 132KW
  B43586-S9418-Q1
  AINT-02C
  AI801
  AO801
  JCU-11
  3BSE003787R1=TK518
  CDP312
  SDCS-PIN-48
  SDCS-PIN-51


  注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!

  DCS集散式控制系統、PLC可編程控制器、數控系統
    點擊小圖
  瀏覽圖片

  廈門興潤星貿易有限公司聯系方式
  李娟 女士 (銷售經理)
  聯系我時,請您告知是從“傲立機床網”看到的。
  • 電 話:
  • 86 0592 6585603 
  • 移動電話:
  • 18059294410 
  • 傳 真:
  • 中國 中國 中國 
  • 地 址:
  • 福建 廈門 海滄區 福建廈門海滄區自貿區泰地海西A棟501 
  • 郵 編:
  • 361026 
  • 公司網址:
  • http://www.8765202.live/u89212
   http:// 
  • 點此詢價
  訪客詢價
  *號為必填項
  本公司其它產品
  采購幫助

  举报微信赚钱有奖励吗 内蒙古11选5任五有几柱号 手机版重庆时时彩平台 北京pk拾技巧教学 股票在线直播 贵州茅台股票 广东牛彩11选五开奖结果 快三玩法中奖介绍 广西快乐双彩开奖查询 etf对应上证指数多少 福彩广东36选7开奖结果